Zakład Technologii Informacyjnych Mediów

Instytut Dziennikarstwa UW

sala 206

W szybko rosnącej części wszystkie media są dostępne za pośrednictwem Internetu. Widoczne jest to w formie portali tradycyjnych mediów drukowanych, telewizji, radia i innych wydawnictw audiowizualnych. Umiejętność posługiwania się narzędziami do tworzenia materiałów multimedialnych i kompetencji precyzowania wymagań do budowy stron internetowych jest niezbędna w codziennej pracy każdego dziennikarza - w tradycyjnym dziennikarstwie i dziennikarstwie online.

Specjalizacja dziennikarstwo online od 10 lat uczy podstaw do pracy m.in. w nowoczesnych portalach prasy drukowanej, radiu i telewizji internetowej, w PR i reklamie, a także w mediach tradycyjnych, w których niezbędne są umiejętności związane z wykorzystaniem Internetu. Absolwenci specjalizacji zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w każdej pracy dziennikarskiej związanej lub wykorzystującej technologie informacyjne (informatyka, multimedia, Internet, serwisy informacyjne, marketing online, biznes, komercyjne zasoby informacyjne, Web 2.0 - m.in.: dziennikarstwo obywatelskie, blogi). Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny w dedykowanym laboratorium specjalizacji. Szczególny nacisk położony jest na realizowanie przez studentów konkretnych projektów semestralnych i projektu podsumowującego nabytą na specjalizacji wiedzę.